Giấy copy A4 90 70 IK

Giá liên hệ: 0918 470 608

1Ram = 500 Tờ
Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG
Xén đóng gói tạo: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẠNH HÙNG

Các chỉ tiêu kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng:
- Định lượng: 58 ÷ 70 g/m².
- Độ trắng: 80 ÷ 92% ISO.
- Độ đục không nhỏ hơn: 82%.
- Độ hút nước không lớn hơn: 26 g/m².
- Độ ẩm: 7 ± 1 %.
- Độ nhám trung bình không lớn hơn: 400 ml/ph.