Sản phẩm Plus

Kéo cắt giấy

Kéo cắt giấy

Giá liên hệ: 0918 470 608
Miếng đeo ngón tay

Miếng đeo ngón tay

Giá liên hệ: 0918 470 608
Miếng đeo ngón tay (dạng chụp)

Miếng đeo ngón tay (dạng chụp)

Giá liên hệ: 0918 470 608

Hộp hồ sơ giấy A4-E

Hộp hồ sơ giấy A4-E

Giá liên hệ: 0918 470 608
Túi Giấy PF

Túi Giấy PF

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa hồ sơ giấy

Bìa hồ sơ giấy

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bìa phân trang

Bìa phân trang

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa nút

Bìa nút

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa 2 còng

Bìa 2 còng

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bìa còng bật

Bìa còng bật

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa hồ sơ nhựa

Bìa hồ sơ nhựa

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa còng D

Bìa còng D

Giá liên hệ: 0918 470 608

CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912