Máy bấm - Kim bấm

Máy bấm lỗ Genmes 9780

Máy bấm lỗ Genmes 9780

Giá liên hệ: 0918 470 608
Máy bấm lỗ Eagle 837

Máy bấm lỗ Eagle 837

Giá liên hệ: 0918 470 608
Máy bấm lỗ KW trio 978

Máy bấm lỗ KW trio 978

Giá liên hệ: 0918 470 608

Máy bấm kim 50LA

Máy bấm kim 50LA

Giá liên hệ: 0918 470 608
Máy bấm kim 50SA

Máy bấm kim 50SA

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bấm kim số 10 Plus

Bấm kim số 10 Plus

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bấm kim số 10 SDI 1106 - L1

Bấm kim số 10 SDI 1106 - L1

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bấm kim số 10 SDI 1104 - L1

Bấm kim số 10 SDI 1104 - L1

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bấm kim số 10 Hand S903

Bấm kim số 10 Hand S903

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bấm kim số 10 Hand S902

Bấm kim số 10 Hand S902

Giá liên hệ: 0918 470 608
Kim bấm số 3 Plus

Kim bấm số 3 Plus

Giá liên hệ: 0918 470 608
Kim bấm số 3 TTH

Kim bấm số 3 TTH

Giá liên hệ: 0918 470 608

CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912