Kéo - Dao rọc giấy

Dao rọc giấy KW-triO

Dao rọc giấy KW-triO

Giá liên hệ: 0918 470 608
Dao SDI 0404

Dao SDI 0404

Giá liên hệ: 0918 470 608
Dao SDI 0423

Dao SDI 0423

Giá liên hệ: 0918 470 608

Lưỡi dao lớn SDI

Lưỡi dao lớn SDI

Giá liên hệ: 0918 470 608
Lưỡi dao lớn UNC

Lưỡi dao lớn UNC

Giá liên hệ: 0918 470 608
Lưỡi dao nhỏ SDI

Lưỡi dao nhỏ SDI

Giá liên hệ: 0918 470 608

Lưỡi dao nhỏ UNC

Lưỡi dao nhỏ UNC

Giá liên hệ: 0918 470 608
Dao Giấy nhỏ TQ

Dao Giấy nhỏ TQ

Giá liên hệ: 0918 470 608
Kéo trung Sure Mark

Kéo trung Sure Mark

Giá liên hệ: 0918 470 608

Kéo lớn S100

Kéo lớn S100

Giá liên hệ: 0918 470 608
 Kéo nhỏ S120

Kéo nhỏ S120

Giá liên hệ: 0918 470 608
Kéo nhỏ TQ

Kéo nhỏ TQ

Giá liên hệ: 0918 470 608

CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912