Keo - Băng keo

Băng keo OPP đục 48mm 80Y

Băng keo OPP đục 48mm 80Y

Giá liên hệ: 0918 470 608
Băng keo simili 48mm

Băng keo simili 48mm

Giá liên hệ: 0918 470 608
Băng keo màu 35MM

Băng keo màu 35MM

Giá liên hệ: 0918 470 608

Băng keo đục 5p 80Y

Băng keo đục 5p 80Y

Giá liên hệ: 0918 470 608
Băng keo đục 5p 50Y

Băng keo đục 5p 50Y

Giá liên hệ: 0918 470 608
Băng keo trong 5p 80Y

Băng keo trong 5p 80Y

Giá liên hệ: 0918 470 608

Băng keo trong 5p 50Y

Băng keo trong 5p 50Y

Giá liên hệ: 0918 470 608
Băng keo trong văn phòng

Băng keo trong văn phòng

Giá liên hệ: 0918 470 608
Keo dán sắt 502

Keo dán sắt 502

Giá liên hệ: 0918 470 608

Keo khô 3M

Keo khô 3M

Giá liên hệ: 0918 470 608
Keo khô Thiên Long

Keo khô Thiên Long

Giá liên hệ: 0918 470 608
Keo nước TL G08

Keo nước TL G08

Giá liên hệ: 0918 470 608

CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912