Kệ - rổ xéo

Kệ 3 tầng 3TT King Star

Kệ 3 tầng 3TT King Star

Giá liên hệ: 0918 470 608
Kệ nhựa 3 tầng King Star

Kệ nhựa 3 tầng King Star

Giá liên hệ: 0918 470 608
Kệ nhựa 2 tầng King Star

Kệ nhựa 2 tầng King Star

Giá liên hệ: 0918 470 608

Kệ nhựa lớn King Star

Kệ nhựa lớn King Star

Giá liên hệ: 0918 470 608
Kệ nhựa nhỏ King Star

Kệ nhựa nhỏ King Star

Giá liên hệ: 0918 470 608
Rổ xéo 6 ngăn nhựa King Star

Rổ xéo 6 ngăn nhựa King Star

Giá liên hệ: 0918 470 608

Kệ rổ xéo liên hoàn 3 ngăn

Kệ rổ xéo liên hoàn 3 ngăn

Giá liên hệ: 0918 470 608
Kệ rổ xéo 187

Kệ rổ xéo 187

Giá liên hệ: 0918 470 608
Kệ 3 tầng Mica MT

Kệ 3 tầng Mica MT

Giá liên hệ: 0918 470 608

Kệ 2 tầng Mica MT

Kệ 2 tầng Mica MT

Giá liên hệ: 0918 470 608
Kệ 3 tầng Xukiva trượt

Kệ 3 tầng Xukiva trượt

Giá liên hệ: 0918 470 608
Kệ 2 tầng Xukiva trượt

Kệ 2 tầng Xukiva trượt

Giá liên hệ: 0918 470 608

CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912