File bìa lá

Bìa 60 lá A4 Thiên Long TL-DB-03

Bìa 60 lá A4 Thiên Long TL-DB-03

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa 20 lá A4 Thiên Long TL-CFP20

Bìa 20 lá A4 Thiên Long TL-CFP20

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa nhựa 100 lá A4

Bìa nhựa 100 lá A4

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bìa 60 Lá A4 Thiên Long

Bìa 60 Lá A4 Thiên Long

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa 40 Lá A4 Thiên Long

Bìa 40 Lá A4 Thiên Long

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa A4 Thiên Long

Bìa A4 Thiên Long

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bìa 80 lá silimi

Bìa 80 lá silimi

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa 60 lá silimi

Bìa 60 lá silimi

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa 20 lá silimi

Bìa 20 lá silimi

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bìa 80 lá nhựa A4 – plus

Bìa 80 lá nhựa A4 – plus

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa 60 lá nhựa A4 – Plus

Bìa 60 lá nhựa A4 – Plus

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa 20 lá nhựa A4 – Plus

Bìa 20 lá nhựa A4 – Plus

Giá liên hệ: 0918 470 608

CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912