Cắt băng keo

Đế cắt băng keo 2F Sigma

Đế cắt băng keo 2F Sigma

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bàn cắt băng keo Dân Hoa 2.5cm

Bàn cắt băng keo Dân Hoa 2.5cm

Giá liên hệ: 0918 470 608
Cắt keo cầm tay

Cắt keo cầm tay

Giá liên hệ: 0918 470 608

Cắt Keo Dân Hoa - 500

Cắt Keo Dân Hoa - 500

Giá liên hệ: 0918 470 608
Cắt Keo Dân Hoa-400

Cắt Keo Dân Hoa-400

Giá liên hệ: 0918 470 608
Cắt băng keo 5cm cầm tay (Dân Hoa)

Cắt băng keo 5cm cầm tay (Dân Hoa)

Giá liên hệ: 0918 470 608

Cắt băng keo lớn để bàn – Genmes

Cắt băng keo lớn để bàn – Genmes

Giá liên hệ: 0918 470 608
Cắt băng keo VP trung - Sunny

Cắt băng keo VP trung - Sunny

Giá liên hệ: 0918 470 608
Cắt băng keo VP trung - Genmes

Cắt băng keo VP trung - Genmes

Giá liên hệ: 0918 470 608

Cắt băng keo VP mini - Sunny

Cắt băng keo VP mini - Sunny

Giá liên hệ: 0918 470 608
Cắt băng keo VP mini - Genmes

Cắt băng keo VP mini - Genmes

Giá liên hệ: 0918 470 608
CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912