Bìa kẹp

Bìa 1 kẹp

Bìa 1 kẹp

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa kẹp A4 Thiên Long CF-01

Bìa kẹp A4 Thiên Long CF-01

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa kẹp 1 lò xo A4

Bìa kẹp 1 lò xo A4

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bìa Kẹp TL Plus

Bìa Kẹp TL Plus

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa nhựa kẹp tài liệu

Bìa nhựa kẹp tài liệu

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa kẹp giấy tờ

Bìa kẹp giấy tờ

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bìa kẹp giấy

Bìa kẹp giấy

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa 2 kẹp nhựa khổ A4

Bìa 2 kẹp nhựa khổ A4

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa 1 kẹp sắt – Plus

Bìa 1 kẹp sắt – Plus

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bìa 1 kẹp nhựa – Plus

Bìa 1 kẹp nhựa – Plus

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa 2 kẹp nhựa A4 – TLT

Bìa 2 kẹp nhựa A4 – TLT

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa 1 kẹp nhựa A4 – TLT

Bìa 1 kẹp nhựa A4 – TLT

Giá liên hệ: 0918 470 608