Bìa hộp

Bìa hộp đựng hồ sơ Nitrasa 10F

Bìa hộp đựng hồ sơ Nitrasa 10F

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa hộp Nguyễn Trần 7cm

Bìa hộp Nguyễn Trần 7cm

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa hộp Trà My 5cm

Bìa hộp Trà My 5cm

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bìa hộp có dây ABBA 5F

Bìa hộp có dây ABBA 5F

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa hộp vuông nhựa

Bìa hộp vuông nhựa

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa hộp vuông simili

Bìa hộp vuông simili

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bìa hộp giấy ngang – Plus

Bìa hộp giấy ngang – Plus

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa hộp giấy xéo – Plus

Bìa hộp giấy xéo – Plus

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa hộp Simily 20cm

Bìa hộp Simily 20cm

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bìa hộp Simily 15 cm

Bìa hộp Simily 15 cm

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa hộp Simily 10cm

Bìa hộp Simily 10cm

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa hộp Simily 7cm

Bìa hộp Simily 7cm

Giá liên hệ: 0918 470 608

CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912