Bìa các loại

Bài lá chốt góc

Bài lá chốt góc

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa hồ sơ

Bìa hồ sơ

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa kẹp khóa cánh Vertical Art  (FM 088)

Bìa kẹp khóa cánh Vertical Art (FM 088)

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bìa lổ A4 EH 303A

Bìa lổ A4 EH 303A

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa lổ A4 dày ThiênLong

Bìa lổ A4 dày ThiênLong

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa lỗ A4 THIÊN LONG

Bìa lỗ A4 THIÊN LONG

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bìa Lá Thiên Long

Bìa Lá Thiên Long

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa Nhựa Mỏng

Bìa Nhựa Mỏng

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa phân trang ID

Bìa phân trang ID

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bìa mỏng Kokuyo

Bìa mỏng Kokuyo

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa nút A4 Plus

Bìa nút A4 Plus

Giá liên hệ: 0918 470 608
Túi Giấy PF

Túi Giấy PF

Giá liên hệ: 0918 470 608

CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912