Bao thư

Bao hồ sơ vàng cột dây A4

Bao hồ sơ vàng cột dây A4

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bao thư cửa sổ có keo 10.8 x 23.5

Bao thư cửa sổ có keo 10.8 x 23.5

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bao thư màu giấy thơm có keo 11.4x16.2 cm

Bao thư màu giấy thơm có keo 11.4x16.2 cm

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bao thư cột dây

Bao thư cột dây

Giá liên hệ: 0918 470 608
Túi hồ sơ A4 vàng EN-03

Túi hồ sơ A4 vàng EN-03

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bao thư vàng A4 – 80 gms

Bao thư vàng A4 – 80 gms

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bao thư trắng A4 – 80 gms

Bao thư trắng A4 – 80 gms

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bao thư vàng A5

Bao thư vàng A5

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bao thư trắng A5 – 80 gms

Bao thư trắng A5 – 80 gms

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bao thư trắng 12x22 – 80gms

Bao thư trắng 12x22 – 80gms

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bao thư trắng 12x18 – 80gms

Bao thư trắng 12x18 – 80gms

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bao thư bưu điện 11x19 có keo

Bao thư bưu điện 11x19 có keo

Giá liên hệ: 0918 470 608

CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912