Bảng tên

Bao nhựa dày trong

Bao nhựa dày trong

Giá liên hệ: 0918 470 608
Kẹp sắt bảng tên

Kẹp sắt bảng tên

Giá liên hệ: 0918 470 608
Kẹp nhựa bảng tên

Kẹp nhựa bảng tên

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bảng tên nhựa ngang

Bảng tên nhựa ngang

Giá liên hệ: 0918 470 608
Dây đeo bảng tên

Dây đeo bảng tên

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bảng tên 9 x 12cm đứng

Bảng tên 9 x 12cm đứng

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bảng tên 5,5 x 9cm đứng

Bảng tên 5,5 x 9cm đứng

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bảng tên bằng da 1 mặt ngang 5.5 x 9cm

Bảng tên bằng da 1 mặt ngang 5.5 x 9cm

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bảng tên da 2 mặt

Bảng tên da 2 mặt

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bảng tên da 1 mặt

Bảng tên da 1 mặt

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bảng tên có kim cài (loại mỏng)

Bảng tên có kim cài (loại mỏng)

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bảng tên có kim cài (loại dày)

Bảng tên có kim cài (loại dày)

Giá liên hệ: 0918 470 608

CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912