Máy chiếu

SONY VPL-DX146

SONY VPL-DX146

Giá liên hệ: 0918 470 608
 SAMSUNG SP L250

SAMSUNG SP L250

Giá liên hệ: 0918 470 608
 SAMSUNG SP M221

SAMSUNG SP M221

Giá liên hệ: 0918 470 608

 SAMSUNG SP M251

SAMSUNG SP M251

Giá liên hệ: 0918 470 608
SAMSUNG SP M220S

SAMSUNG SP M220S

Giá liên hệ: 0918 470 608
Panasonic PT-LB90EA

Panasonic PT-LB90EA

Giá liên hệ: 0918 470 608

Panasonic PT-LB2VEA

Panasonic PT-LB2VEA

Giá liên hệ: 0918 470 608
 Panasonic PT-LB90NTEA

Panasonic PT-LB90NTEA

Giá liên hệ: 0918 470 608
 Panasonic PT-LB1VEA

Panasonic PT-LB1VEA

Giá liên hệ: 0918 470 608

Panasonic PT-LB3EA

Panasonic PT-LB3EA

Giá liên hệ: 0918 470 608
CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912