Desktop

 Máy tính bàn Elead M515

Máy tính bàn Elead M515

Giá liên hệ: 0918 470 608
 Máy tính để bàn SingPC M8645

Máy tính để bàn SingPC M8645

Giá liên hệ: 0918 470 608
 Máy tính bàn CMS Vipo V508-205

Máy tính bàn CMS Vipo V508-205

Giá liên hệ: 0918 470 608

 Máy tính để bàn Sing PC E2.9R63D

Máy tính để bàn Sing PC E2.9R63D

Giá liên hệ: 0918 470 608
Máy tính nguyên bộ M08

Máy tính nguyên bộ M08

Giá liên hệ: 0918 470 608
Máy tính nguyên bộ M07

Máy tính nguyên bộ M07

Giá liên hệ: 0918 470 608

Máy tính nguyên bộ M06

Máy tính nguyên bộ M06

Giá liên hệ: 0918 470 608
Máy tính nguyên bộ M05

Máy tính nguyên bộ M05

Giá liên hệ: 0918 470 608
Máy tính nguyên bộ M04

Máy tính nguyên bộ M04

Giá liên hệ: 0918 470 608

Máy tính nguyên bộ M03

Máy tính nguyên bộ M03

Giá liên hệ: 0918 470 608
Máy tính nguyên bộ M02

Máy tính nguyên bộ M02

Giá liên hệ: 0918 470 608
Máy tính nguyên bộ M01

Máy tính nguyên bộ M01

Giá liên hệ: 0918 470 608

CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912