Hướng dẫn mua hàng online

Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua cho vào giỏ hàng

Bước 2: Đi tới trang giỏ hàng

Bước 3: Cập nhật giỏ hàng (Số lượng, xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng)

Bước 4: Điền thông tin để đặt hàng