Hướng dẫn mua hàng online

Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua cho vào giỏ hàng

Bước 2: Đi tới trang giỏ hàng

Bước 3: Cập nhật giỏ hàng (Số lượng, xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng)

Bước 4: Điền thông tin để đặt hàng

CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912