Giấy màu - Giấy bìa

Bìa giấy ngoại A4 trộn Pgrand 5 mầu

Bìa giấy ngoại A4 trộn Pgrand 5 mầu

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa Mika đóng sổ A4 trung

Bìa Mika đóng sổ A4 trung

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa màu One A4 Indo

Bìa màu One A4 Indo

Giá liên hệ: 0918 470 608

Bìa A4 ngoại các màu

Bìa A4 ngoại các màu

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa A3 ngoại 160 - 180 g/m các màu

Bìa A3 ngoại 160 - 180 g/m các màu

Giá liên hệ: 0918 470 608
Bìa A4 ngoại 160 - 180 g/m các màu

Bìa A4 ngoại 160 - 180 g/m các màu

Giá liên hệ: 0918 470 608

Giấy bìa màu A4

Giấy bìa màu A4

Giá liên hệ: 0918 470 608
Giấy màu thủ công

Giấy màu thủ công

Giá liên hệ: 0918 470 608
Giấy bìa màu SunFlower A3

Giấy bìa màu SunFlower A3

Giá liên hệ: 0918 470 608

Giấy bìa màu SuBaRu A4

Giấy bìa màu SuBaRu A4

Giá liên hệ: 0918 470 608
Giấy bìa Coin A4

Giấy bìa Coin A4

Giá liên hệ: 0918 470 608
Giấy Photo Màu

Giấy Photo Màu

Giá liên hệ: 0918 470 608

CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912