Giấy cuộn

Giấy cuộn A0/80 - 3kgs

Giấy cuộn A0/80 - 3kgs

Giá liên hệ: 0918 470 608
Giấy cuộn A0/100 - 3kgs

Giấy cuộn A0/100 - 3kgs

Giá liên hệ: 0918 470 608
Giấy cuộn A1/80 - 3kgs

Giấy cuộn A1/80 - 3kgs

Giá liên hệ: 0918 470 608

Giấy cuộn A1/100 - 3kgs

Giấy cuộn A1/100 - 3kgs

Giá liên hệ: 0918 470 608
Giấy cuộn A0/100 - 8kgs

Giấy cuộn A0/100 - 8kgs

Giá liên hệ: 0918 470 608
Giấy cuộn A2/100 - 4kgs

Giấy cuộn A2/100 - 4kgs

Giá liên hệ: 0918 470 608

Giấy cuộn A0/80 - 8kgs

Giấy cuộn A0/80 - 8kgs

Giá liên hệ: 0918 470 608
Giấy cuộn A2/80 - 4kgs

Giấy cuộn A2/80 - 4kgs

Giá liên hệ: 0918 470 608
CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912