Giấy chuyên dụng

Giấy in màu chuyên dụng

Giấy in màu chuyên dụng

Giá liên hệ: 0918 470 608
Giấy in ảnh Media 13 x 18 định lượng 230g

Giấy in ảnh Media 13 x 18 định lượng 230g

Giá liên hệ: 0918 470 608
Giấy in ảnh Fujifilm bóng 13x18

Giấy in ảnh Fujifilm bóng 13x18

Giá liên hệ: 0918 470 608

Giấy in ảnh A6 JADE

Giấy in ảnh A6 JADE

Giá liên hệ: 0918 470 608
Giấy in ảnh Pairi 130g

Giấy in ảnh Pairi 130g

Giá liên hệ: 0918 470 608
Giấy in ảnh Pairi 110g A4

Giấy in ảnh Pairi 110g A4

Giá liên hệ: 0918 470 608

Giấy fax cảm nhiệt

Giấy fax cảm nhiệt

Giá liên hệ: 0918 470 608
Giấy in hóa đơn nhiệt K57 (BAND C)

Giấy in hóa đơn nhiệt K57 (BAND C)

Giá liên hệ: 0918 470 608
Giấy in hóa đơn nhiệt K80 (BAND C)

Giấy in hóa đơn nhiệt K80 (BAND C)

Giá liên hệ: 0918 470 608

Giấy in anh Epson

Giấy in anh Epson

Giá liên hệ: 0918 470 608
Giấy Fax nhiệt SuBaru

Giấy Fax nhiệt SuBaru

Giá liên hệ: 0918 470 608
 Giấy ATM

Giấy ATM

Giá liên hệ: 0918 470 608

CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912