Giấy copy A4 90 70 IK

Giá liên hệ: 0918 470 608

1Ram = 500 Tờ
Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG
Xén đóng gói tạo: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẠNH HÙNG

Các chỉ tiêu kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng:
- Định lượng: 58 ÷ 70 g/m².
- Độ trắng: 80 ÷ 92% ISO.
- Độ đục không nhỏ hơn: 82%.
- Độ hút nước không lớn hơn: 26 g/m².
- Độ ẩm: 7 ± 1 %.
- Độ nhám trung bình không lớn hơn: 400 ml/ph.

CÔNG TY TNHH
GIA LÊ NGUYÊN
02 Đường 36, P.6, Q.4, TP.HCM
(28) 3945 1725 - (28) 3945 1726
(28) 3945 1728 - (28) 3945 1730
gialenguyenvpp@gmail.com
www.gialenguyen.com

Hổ trợ trực tuyến

Ms Oanh
0918470608
Mr Minh
0918735173
Ms Hằng
0933848376
Ms Trinh
0912778912